Všį Šilutės ligoninė

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pacientų teisės ir pareigos

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Pacientas turi teisę gauti kvalifikuotas ir kokybiškas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Paciento teisės:

2.1. Pasirinkti skyriaus gydytoją, slaugytoją. Pacientas gali žinoti jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas, turimą kvalifikaciją.

2.2. Gauti informaciją apie teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.

2.3. Suprantamai gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio

tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

2.4. Atsisakyti jam skirto gydymo ir/ar diagnostikos metodų. Atsisakymą turi patvirtinti savo parašu medicininiuose dokumentuose.

2.5. Prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo gydymo stacionare, asmens sveikatos istorijų ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos.

2.6. Nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Teisę nežinoti turi patvirtinti savo parašu medicinos dokumentuose.

2.7. Skųstis dėl teikiamų paslaugų kokybės.

2.8. Pareikšti padėkas už suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

3. Pacientų pareigos:

3.1. Rūpintis savo sveikata ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus.

3.2. Informuoti asmens sveikatos priežiūros specialistus apie persirgtas ligas bei jam žinomą esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, lytiniu keliu plintančias užkrečiamas ligas).

3.3. Išsamiai susipažinti su pateikiamomis sutikimų rašytinėmis formomis, išsiaiškinti su gydančiu gydytoju ar kitu asmens sveikatos priežiūros specialistu visus neaiškius klausimus ir tik tada pasirašyti atitinkamuose dokumentuose.

3.4. Palatoje gydytojų vizitacijos/procedūrų metu ir/ar bendrosios praktikos slaugytojų procedūrų atlikimo metu nekalbėti mobiliuoju telefonu.

3.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

3.6. Laikytis bendrų nustatytų elgesio normų.

3.7. Tausoti ligoninės inventorių bei kitą joje esantį turtą.

3.8. Gerbti kitų pacientų teises, orumą bei savo veiksmais nekenkti jų sveikatai.

3.9. Gerbti sveikatos priežiūros specialistų darbą bei jų orumą.

3.10. Nerūkyti ligoninės patalpose bei teritorijoje.

3.11. Nevartoti ir nelaikyti alkoholio bei kitų svaiginančių preparatų.

3.12. Stacionare laikytis nustatytų ligonio sveikatos priežiūros rėžimų.

3.13. Išeinant iš skyriaus, informuoti bendrosios praktikos slaugytoją. Savavališkas išėjimas iš skyriaus ilgiau negu 30 min. laikomas rėžimo pažeidimu ir pacientas išrašomas iš ligoninės.

3.14. Spintelėje laikyti negendančius maisto produktus ir gaivinančius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus laikyti šaldytuve;

3.15. Netrikdyti pokalbiais mobiliuoju telefonu kitų palatos pacientų ramybės, o ilgesniems pokalbiams išeiti į koridorių ar vestibiulį.

3.16. Draudžiama fotografuoti, filmuoti ir/ar daryti garso įrašus apie ligoninės personalą ir kitus pacientus be išankstinio raštiško ligoninės administracijos ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo.

3.17. Informuoti lankytojus apie lankymo taisykles;

3.18. Informuoti gydantį gydytoją ar bendrosios praktikos slaugytoją apie nukrypimus nuo paskyrimo ar nustatyto rėžimo, dėl kurių yra duotas sutikimas;

3.19. Vykdyti gydančio gydytojo rekomendacijas, pasibaigus stacionarinio ar ambulatorinio gydymo epizodui.

3.20. Atlyginti ligoninei padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.21. Nelaikyti palatose viršutinių rūbų ir avalynės.

3.22. Saugoti asmeninius savo daiktus ir nepalikti jų be priežiūros;

3.23. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų ar nesilaiko šiose taisyklėse numatytos tvarkos ir tuo kelia grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, ligoninė turi teisę nutraukti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 

 

savivaldybe



e-valdzios-vartai

Ligoniu kasa

VPC-baneris-197x87

Nuorodos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija - http://www.sam.lt

Valstybinė ligonių kasa - http://www.vlk.lt

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - http://www.klaipedostlk.lt

Klaipėdos universitetinė ligoninė - http://www.kul.lt

Klaipėdos jūrininkų ligoninė - http://www.jurlig.lt

Respublikinė Klaipėdos ligoninė - http://www.rkligonine.lt

TLK-10-AM/ACHI/ACS - http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/index.jsp

Šilutės rajono savivaldybė - http://www.silute.lt

Sekite mus

facebook logos PNG19751


.2


Informuojame,

kad dėl išankstinės registracijos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms gauti galima kreiptis
tel. 8 441 62 060 


Registratūra 
(8 441) 61 040


Priėmimo - skubios pagalbos skyrius 
(8 441) 61 041

 

į svetaine plakatas korupcija thumb medium400 0


Padėkos
 

-------------------------

 

Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Šilutės ligoninės chirurgui gydytojui Pauliui Vaitiekūnui,
anesteziologui ir visai komandai už atliktą operaciją mūsų brangiam šeimos nariui Genadijui.
Jūsų operatyvumo ir profesionalumo dėka  vėl džiaugiamės gyvenimu ir  galime būti naudingi visuomenei. Jūsų gerumo sėklytė pasėta mūsų širdyse,
augina gerumo daigelius,kuriuos pasidalinsime su artimaisiais, draugais ir pažįstamais.
Ir tegul  sklinda gerumas po visą Pasaulį...
Žemai lenkiame galvas Jūsų visam Chirurgijos - Traumatologijos skyriaus personalui,
esame dėkingi už puikią priežiūrą ir malonų slaugymą.
Dievo  palaimos Jums ir Jūsų šeimoms, Jūsų gyvenimo keliuose!
 
Su Pagarba ir Meile
Artimieji
-----------------------------
Noriu asmeniškai padėkoti vidaus ligų gydytojai Dangirai Padimanskienei už mūsų tėčio gydymą ir
už pagalbą sunkioje situacijoje, kada artimieji nežino kaip elgtis.
Gydytoja Dangira Padimanskienė yra kompetencijos, kantrybės, atsidavimo savo darbui ir nuoširdumo pavyzdys.
Nuoširdus AČIŪ Jums Gydytoja.
 
Dukros
 ------------------------------
Daug kartų gulėjau Jūsų ligoninės slaugos ir palaikymo skyriuje, ir  esu labai patenkinta.
Noriu padėkoti  skyriaus  gydytojai -vedėjai  N.R.,už šilumą ir gerumą, už dėmesingumą ir
nuoširdų bendravimą su pacientais. Malonu, kai gydytoja, lyg geras tikras draugas,
su šypsena su palaikymu ramina žmogų ir pakelia iš nevilties. Ši gydytoja yra iš pašaukimo.
Taip pat, dėkoju visam nuostabiam personalui: slaugytojoms, padėjėjoms ir
visiems darbuotojams už visą skyriaus šilumą. 
Tegul Dievas jiems siunčia stiprybės, kantrybės Jūsų  sunkiame ir nelengvame darbe .
 
Su pagarba
Ona
 
----------------------------------

Padėkas siųsti
el.p.:  padeka@silutesligonine.lt

 >>

 

Ligonines-Zemelapis