Všį Šilutės ligoninė

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SKELBIMAS

Šilutės rajono savivaldybė skelbia konkursą  VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti. 
 
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
l. Ši pareiginė instrukcija reglamentuoja viešosios įstaigos Šilutės ligoninės (toliau - Ligoninė) vadovo – vyriausiojo gydytojo (toliau – vyr. gydytojas) pareigas, teises, atsakomybę ir atskaitomybę.
 
2. Vyr. gydytoją viešo konkurso tvarka penkerių metų laikotarpiui priima, atleidžia iš pareigų ir nustato jam atlyginimą visuotinis dalininkų susirinkimas – įstaigos steigėjas (toliau – savininkas) teisės aktų nustatyta tvarka.
 
3. Viešą konkursą organizuoja ir jo tvarką tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas - įstaigos steigėjas (toliau – savininkas) teisės aktų nustatyta tvarka. Konkurso sąlygose nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Darbo sutartį su vyr. gydytoju pasirašo Savivaldybės meras.
 
4. Vyr. gydytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, Ligoninės įstatais ir šia pareigine instrukcija.
 
5. Vyr. gydytoją jo nebuvimo atvejais dėl pateisinamų priežasčių (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.), pavaduoja vyr. gydytojo pavaduotojas gydymo reikalams.
 
II. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
 
6. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
 
6.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;
 
6.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 
6.3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 
6.4. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 
III. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
 
7. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
 
7.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 
7.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 
7.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 
7.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 
7.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 
7.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 
7.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.
 
 Daugiau informacijos galima rasti čia.
 
Telefonai pasiteirauti: 8 441 79223, 79 225, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 
 

savivaldybee-valdzios-vartai

VPC-baneris-197x87

Nuorodos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija - http://www.sam.lt

Valstybinė ligonių kasa - http://www.vlk.lt

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - http://www.klaipedostlk.lt

Klaipėdos universitetinė ligoninė - http://www.kul.lt

Klaipėdos jūrininkų ligoninė - http://www.jurlig.lt

Respublikinė Klaipėdos ligoninė - http://www.rkligonine.lt

TLK-10-AM/ACHI/ACS - http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/index.jsp

Šilutės rajono savivaldybė - http://www.silute.lt

Sekite mus

facebook logos PNG19751


.2


Informuojame,

kad dėl išankstinės registracijos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms gauti galima kreiptis
tel. 8 441 62 060 


Registratūra 
(8 441) 61 040


Priėmimo - skubios pagalbos skyrius 
(8 441) 61 041

 

į svetaine plakatas korupcija thumb medium400 0